flag_en  flag_sr

dcs3010
DCS3010 02DCS3010 03


CENA: 14.400,00 din
DC SERVO DRAJVER DCS-3010

DCS-3010 je mikrokontrolerski PWM drajver za DC motore sa permanentnim magnetom napona napajanja do 100V i maksimalne struje do 30A. Drajver je baziran na 16-to bitnom mikrokontroleru u koji je ugrađen PID upravljački algoritam. Kao povratna sprega po poziciji koristi se inkrementalni enkoder sa fazno pomerenim kvadratnim signalom. Interfejs za enkoder omogućava x1, x2 i x4 multiplikaciju rezoluciju enkodera.

Podešavanje svih parametara vrši se pomoću konfiguracionog softvera ServoTune3.
Ulazni interfejs omogućava upravljanje preko opto-izolovanih linija u sledećim modovima:

  - STEP/DIR/ENABLE

  - CW/CCW/ENABLE

  - Encoder follower u 1x, 2x i 4x dekodovanju

  - Preko analognog ulaza u opsegu 0-5V sa i bez povratne sprege (na drajveru se nalazi konektor za povezivanje eksternog potenciometra)

Ugrađen soft start uključuje DC motor 1s nakon dolaska napona za napajanje, čime se smanjuje strujni udar pri uključenju.

Drajver ima i opto-izolovani izlaz Track Error koji se aktivira ako se prekorači podešena vrednost tracking error offset-a. Taj izlaz se može iskoristiti za aktiviranje kola za isključenje napajanja DC motora.

Drajver ima preko naponsku i preko temperatursku zaštitu.

Za veće struje po potrebi drajver postaviti na dodatni hladnjak.

 
POVEZIVANJE DRAJVERA DCS-3010


 


DCS-3010_2

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


 

KarakteristikeOpis
Tip PWM DC Servo drajver sa zatvorenom petljom i PID upravljačkim algoritmom upravljanja
PWM učestanost 10÷20kHz, softversko podešavanje
Broj osa 1
Napon napajanja DC motora 10÷100VDC
Struja 3÷30A max, softversko podešavanje
Napon napajanja logičkog dela 18÷28VDC / 200mA
Ulazni interfejs Digitalni modovi upravljanja preko opto-izolovanih linija STEP/DIR/ENA, CW/CCW/ENA i Encoder follower (1x, 2x i 4x)
Analogni 0÷5V sa i bez povratne sprege
Struja po ulaznoj liniji 5mA na 5V
Izlazi opto-izolovani Track Error
Učestanost STEP komande <600kHz
Širina ulaznog impulsa >0,5 mikroS
Povratna sprega Inkrementalni enkoder sa fazno pomerenim kvadratnim izlazima
Rezolucija enkodera x1, x2 i x4, softversko podešavanje
Napajanje encodera Izvor na drajveru +5VDC / 250mA
Podešavanje parametara Preko IDC10 konektora i RS-232 ili izolacionog USB interfejsa za programiranje (PI-RS232 i IPI-USB)
Ugradena zaštita Preko naponska i preko temperaturna
Dimenzije (Š x D x V) 154mm x 105mm x 45mm
Masa ~300g

NAPOMENA: Navedene specifikacije se mogu menjati bez prethodne najave

 

ServoTune3


 

ServoTune3 je softver za podešavanje parametara na DC servo drajveru DCS-3010, kao i za snimanje odziva DC motora na odskočnu funkciju. Način korišćenja softvera ServoTune3 detaljno je opisan u uputstvu za upotrebu za drajver DCS-3010. ServoTune3 možete preuzeti klikom na sledeći link:
http://audiohms.com/download/ServoTune3%20v3.07b.zip       Ugređena opcija automatskog podešavanja parametara PID regulatora, Oktobar 2013.

 

http://www.audiohms.com/download/servo_tune3.zip

servotune 3