flag_en  flag_sr

ipi_usb
IPI-USB
IPI-USB 4


CENA:  4 800,00 din
IZOLACIONI USB INTERFEJS ZA PROGRAMIRANJE IPI-USB

Izolacioni USB interfejs za programiranje IPI-USB se koristi za vezu DC servo drajvera DCS-3010 sa PC računarom tokom postupka podešavanja parametara drajvera DCS-3010. Izolacioni interfejs ima 2 konektora, USB za povezivanje sa PC računarom i IDC-10 konektor za vezu sa DC servo drajverom DCS-3010.
Izolacija digitalnih linija je urađena pomoću specijalne tehnologije bazirane na primeni transformatora sa vazdušnim jezgrom. Ove izolacione komponente imaju značajno bolje radne karakteristike u poređenju sa konvencionalnim opto izolacionim uređajima. Na taj način izolacioni USB interfejs IPI-USB značajno olakšava programiranje DC servo drajvera DCS-3010 u teškim uslovima na terenu.


 

 


NAPOMENA: Navedene specifikacije se mogu menjati bez prethodne najave