flag_en  flag_sr
mb_2
MB2

CENA: 4 200,00 din

MOTORSKA KOČNICA MB-2

Kada DC servo motor usporava pokretne mase mašine, on se ponaša kao generator električne struje. Kinetička energija pokretnih masa koje DC servo motor usporava pretvara se u električnu energiju, što dovodi do povećanja jednosmernog napajanja drajvera DC motora. U slučajevima velikih pokretnih masa i jakih usporenja povećanje jednosmernog napajanja drajvera DC motora može dovesti do trajnog oštećenja ispravljača ili drajvera motora.

Motorska kočnica MB-2 prati amplitudu ulaznog naizmeničnog napona i izlazni jednosmerni napon ispravljača za napajanje pogona DC motora.

Ako napon koji generiše DC motor poraste više od 5V u odnosu na amplitudu ulaznog naizmeničnog napona, aktiviraće se kočiono kolo koje električnu energiju generisanu kočenjem troši na kočionom otporniku. Na taj način se sprečava nekontrolisano povećanje napona napajanja usled kočenja DC motora. Svetljenje LED diode ugrađene na motorsku kočnicu MB-2 signalizira kada je kočiono kolo aktivno.

Motorska kočnica služi i za brzo pražnjenje elektrolitskih kondenzatora u ispravljaču nakon nestanka napona napajanja.

Motorska kočnica ima ugrađeno kolo za napajanja upravljačke elektronike same motorske kočnice MB-2.

Kočioni otpornik se spolja spaja na motorsku kočnicu MB-2 preko klema, a postoji i opciona mogućnost ugradnje kočionih otpornika na samu motorsku kočnicu MB-2.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

KarakteristikeOpis
Opis Motorska kočnica sa plivajućim naponom aktiviranja kočenja
Napon napajanja Um = 50 ÷ 150VDC
Maksimalna struja kočenja 15A
Napon aktiviranja kočenja Um + 5VDC
Način kočenja Preko dodatnog kočionog otpornika (spoljašnjeg ili opcino ugrađenog na samoj MB-2)
Dimenzije (Š x D x V) 102mm x 77mm x 30mm
Masa ~150g

NAPOMENA: Navedene specifikacije se mogu menjati bez prethodne najave