flag_en  flag_sr

pi_bt
PI-BT
PI-BT


CENA: 5 400,00 din
BLUETOOTH INTERFEJS ZA PROGRAMIRANJE PI-BT

Bluetooth interfejs za programiranje PI-BT se koristi za ostvarivanje bežične komunikacije između DC servo drajvera DCS-3010 i PC računara tokom postupka podešavanja parametara drajvera DCS-3010. Ovaj interfejs ima IDC-10 ženski konektor za vezu sa DC servo drajverom.

PI-BT je baziran na RN-42 Bluetooth modulu klase 2 sa ugrađenom antenom.

Bluetooth interfejs PI-BT značajno olakšava podešavanje parametara DC servo drajvera DCS-3010 u teškim uslovima na terenu.


 


NAPOMENA: Navedene specifikacije se mogu menjati bez prethodne najave