flag_en  flag_sr

pi_rs232
PI-RS232 3
PI-RS232 4


CENA: 2 040,00 din
INTERFEJS ZA PROGRAMIRANJE PI-RS232

Interfejs za programiranje PI-RS232 se koristi za vezu DC servo drajvera DCS-3010 sa PC računarom tokom postupka podešavanja parametara drajvera DCS-3010. Interfejs za programiranje ima 2 konektora, DB9 konektor za povezivanje na RS-232 port PC računara i IDC-10 konektor za vezu sa DC servo drajverom DCS-3010.

NAPOMENA: Masa RS-232 konektora interfejsa za programiranje PI-RS232 nije galvanski odvojena od mase drajvera DCS-3010.


 

 


NAPOMENA: Navedene specifikacije se mogu menjati bez prethodne najave