flag_en  flag_sr

 

MST107_1MST107_2MST107_4


CENA: 7 200,00 din
MIKROSTEP DRAJVER ZA KORAČNE MOTORE MST-107

MST-107 je mikrostep drajver za koračne motore sa maksimalnim naponom napajanja 40V i za maksimalnu struju od 7,5A po fazi. Upravljanje koračnim motorom se vrši preko opto-izolovanih STEP/DIR/ENA linija. PWM način rada sa učestalošću od 20kHz obezbeđuje tih rad koračnih motora.

Izbor mikrokoraka (1/1, 1/2, 1/4 i 1/16) vrši se pomoću DIP mikroprekidača koji se nalaze na pločici drajvera. To znači da je potrebno 200, 400, 800 ili 3200 impulsa na STEP liniji, u zavisnosti od izabranog mikrokoraka, da bi koračni motor sa 1,8o/kor. napravio jedan pun krug.

Izbor brzine opadanja struje vrši se pomoću DIP mikroprekidača. Bira se ona opcija sa kojom koračni motor ima najniži nivo vibracija na malim brzinama. Podešavanje struje u opsegu od 0,75-7,5A vrši se pomoću jednog eksternog otpornika.

Za pogon koračnih motora koriste se snažni MOSFET tranzistori u TO220 kućištu.

Upravljanje koračnim motorima se vrši preko tri linije, odnosno STEP, DIR i ENA (enable) komandama. To znači da se za višeosno upravljanje mogu koristiti već razvijeni softveri kao što su: Mach2, Mach3, TurboCNC (besplatan), KCam i slični. MST-107 se može povezati na paralelni (LPT) port PC računara pomoću ulazno izlazne katrice IO3.

Za napajanje drajvera potrebno je jednostruko napajanje od 20V-40V. Drajver poseduje dodatno kolo za stabilizaciju napona neophodnog za napajanje upravljačke elektronike.

Drajver ima automatsku redukciju struje koja protiče kroz namotaje koračnog motora. Ako na STEP liniji nema signala duže od 2s, struja kroz namotaje će se smanjiti na 50% od podešene vrednosti. Time se smanjuje nepotrebno grejanje koračnih motora.

Ugrađen soft start uključuje koračni motor 1s nakon dolaska napona za napajanje, čime se smanjuje strujni udar pri uključenju.

Za veće struje (iznad 3A) potrebno je drajver postaviti na dodatni hladnjak.


POVEZIVANJE MIKROSTEP DRAJVERA MST-107
mst107-povezivanje

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

KarakteristikeOpis
Tip 1/1, 1/2, 1/4 i 1/16 mikrokoraka (microstepping), 19 kHz PWM
Broj osa 1
Struja po fazi 7,5A max
Podešavanje struje 0,75-7,5A (pomoću eksternog otpornika)
Napon napajanja 20-40VDC max
Ulazi opto-izolovane STEP, DIR i ENA (enable) linije
Struja po ulaznoj liniji 5mA na 5V
Dimenzije (Š x D x V) 77mm x 105mm x 38mm
Širina ulaznog impulsa > 1 mikroS (optimalno >5 mikroS)
Masa ~150g

NAPOMENA: Navedene specifikacije se mogu menjati bez prethodne najave

VIDEO ZAPIS CNC MAŠINE U RADU

Ovde možete pogledati jedan interesntan video snimak lake CNC mašine u radu. Pogonska elektroniku čini 3-osna upravljačka jedinica SMCU1 sa mikrostep drajverima MST-107. Materijal koji se obrađuje je medijapan. Mašina je dobro projektovana tako da su dobijeni jako oštri režimi obrade.


VIDEO ZAPIS TESTA MIKROSTEP DRAJVERA
Video zapis prikazuje test miktostep drajvera MST-107 sa nanotekovim koračnim motorom SH8618M6008 (2,4V; 6.0A; 4Nm; 8 izvoda; dimenzije 82mm x 82mm x 94mm; 2.65kg). Kalemovi po fazi su vezani paralelno. Mikrostep drajver MST-107 radi u režimu 1/4 koraka sa podešenom maksimalnom strujom od 7.5A. Napon napajanja mikrostep drajvera MST-107 je 31 VDC.
Maksimalna brzina obrtanja koračnog motora koja je prikazana na ovom video zapisu isnosi 3360o/min.