flag_en  flag_sr

smcu3 1smcu3 3smcu3 4


CENA:
-SMCU3-3 (3 OSE)    41 760,00 din
-SMCU3-4 (4 OSE)    48 960,00 DIN

UPRAVLJAČKA JEDINICA SMCU-3
Mikrostep upravljačka jedinica SMCU-3 se koristi za upravljanje lakih CNC mašina (za odradu drveta i lakih metala, koordinatno bušenje, graviranje, gasno sečenje, sečenje vodenim mlazom i sl.).
SMCU-3 je 4-osna upravljačka jedinica za upravljanje koračnim motorima. Upravljačka jedinica može da se konfiguriše za upravljanje od 1 do 4 ose. U upravljačku jedinicu SMCU-3 su ugrađena 4 (opciono 1-4) mikrostep drajvera MST-107, ulazno izlazna kartica IO4 i modul za napajanje sa ugrađenom motorskom kočnicom PSB-1.
Na priključnom panelu nalaze se konektori za povezivanje koračnih motora, 5 krajnjih prekidača, analogni izlaz, kao i centornics (IEEE1284) konektor za vezu upravljačke jedinice sa PC računarom. Za vezu sa PC računarom koristi se standardni printer kabl.
Upravljanje koračnim motorima se vrši preko tri linije, odnosno STEP, DIR i ENA (enable) komandama. To znači da se za višeosno upravljanje mogu koristiti već razvijeni softveri kao što su: Mach2, Mach3, LinuxCNC (besplatan), TurboCNC (bespla-tan), KCam i slični.
Za napanje je potrebno obezbediti transfor-mator snage 300-400VA sa 2 galvanski odvojena sekundarna namotaja: 18-30VAC / 10-14A i 12-18VAC / 350mA. Više podataka u vezi sa povezivanjem transformatora za napajanje možete naći u uputstvu za upotrebu modula za napajanje sa ugrađenom motorskom kočnicom PSB-1.


Raspored ulazno izlaznih pinova
Opis - funkcija Broj pina sa strane PC-a (DB25) Tip linije sa strane PC-a Napomena
Y osa STEP 4 Izlaz -
Y osa DIR 5 Izlaz -
Z osa STEP 6 Izlaz -
Z osa DIR 7 Izlaz -
A osa STEP 8 Izlaz -
A osa DIR 9 Izlaz -
ENA (enable) 17 Izlaz -
Sigurnosni signal (charge pump) 14 Izlaz Opciono može biti ukljućen ili iskljućen
Spindle - Rele 1 1 Izlaz Opciono analogni izlaz od 0–5V ili od 0–10V
Coolant - Rele 2 16 Izlaz -
Krajnji prekidač 1 (SW1) 10 Ulaz -
Krajnji prekidač 2 (SW2) 11 Ulaz -
Krajnji prekidač 3 (SW3) 12 Ulaz -
Krajnji prekidač 4 (SW4) 13 Ulaz -
E-Stop - krajnji prekidač 5 (SW5) 15 Ulaz -

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

KarakteristikeOpis
Tip Upravljačka jedinica sa mikrostep drajverima za bipolarne koračne motore
PWM učestanost 19kHz
Broj osa 1–4
Struja po osi 7,5A max (podešavanje pomoću eksternog otpornika)
Veza sa PC računarom preko printer (LPT) porta
Ulazi 5 digitalni optoizolovanih ulaza za povezivanje krajnjih prekidača
Izlazi - analogni izlaz 0–5 V ili 0–10V
- 2 relejna izlaza 220VAC / 5A max
Dimenzije (Š x D x V) -
Masa -
NAPOMENA: Navedene specifikacije se mogu menjati bez prethodne najave

STEPPER KIT 1