flag_en  flag_sr

Stepper-kit-1a

Stepper-kit-1b


CENA: 26 640,00 din
STEPPER KIT 1
STEPPER KIT 1 je komplet namenjen CNC hobistima. On predstavlja jednostavno i jeftino rešenje za sve one korisnike koji su odlučili da za pogon svojih lakih CNC mašina upotrebe koračne motore.

STEPPER KIT 1 čine:

- jedna ulazno-izlazna kartica IO3-R3

- tri mikrostep drajvera MST-107

- uputstvo za upotrebu i povezivanje