flag_en  flag_sr

Stepper-kit-1a

Stepper-kit-1b


CENA: 26 640,00 din
STEPPER KIT 1
STEPPER KIT 1 je komplet namenjen CNC hobistima. On predstavlja jednostavno i jeftino rešenje za sve one korisnike koji su odlučili da za pogon svojih lakih CNC mašina upotrebe koračne motore.

STEPPER KIT 1 čine:

-jedna (1) ulazno-izlazna kartica IO3-R3,

-tri (3) mikrostep drajvera MST-107 i

-uputstvo za upotrebu i povezivanje.