flag_en  flag_sr

stepper kit2 1

stepper kit2 2


CENA: 34 560,00 din
STEPPER KIT 1
STEPPER KIT 2 je komplet namenjen CNC hobistima. On predstavlja jednostavno i ekonomično rešenje za sve one korisnike koji su odlučili da za pogon svojih lakih CNC mašina upotrebe koračne motore.

STEPPER KIT 2 čine:

-jedna (1) ulazno-izlazna kartica IO3-R3,

-četiri (4) mikrostep drajvera MST-107 i

-uputstvo za upotrebu i povezivanje.