flag_en  flag_sr

IO3 R2 smd 1
IO3 R2 smd 2
IO3 smd 3


CENA: 5 760,00 din
ULAZNO IZLAZNA KARTICA -IO3-R2

Ulazno-izlazna kartica IO3-R2, verzija 2, ima na sebi digitalni bafer za STEP/DIR/ENA komandne signale i kao takva je projektovana za povezivanje do 4 mikrostep drajvera MST-107 i/ili DC servo drajvera DCS-3010 direktno na PC računar. Kartica se može koristiti i za ostale drajvere koji imaju opto-izolovane STEP/DIR/ENA ulaze i kojima je potrebna struja do 15 mA za upravljanje. Sigurnosni signal (engl. charge pump) sprećava neželjene promene stanja u slučaju gubitka komunikacije sa upravljačkim računarom.

   IO3-R2 ima dva relejna izlaza koji mogu da se koriste za uključivanje dva potrošača (elektomotora za glavno vreteno i/ili elektromotora za usisavanje strugotine i sl.).

    Indikacija rada relea vrši se pomoću dve LED diode koje se nalaze na kartici. Jedan od relejnih izlaza može opciono da se pretvori u analogni izlaz sa opsegom od 0-5 V ili od 0-10 V čime se omogućava softverska kontrola broja obrtaja obradnog motora. Na karticu se može povezati do 5 krajnjih prekidača. Digitalni ulazi za krajnje prikidače su optoizolovani i imaju filter za uklanjanje neželjenog aktiviranja u slučaju smetnji iz okruženja, što predstavlja značajnu nadogradnju u odnosu na prethodnu verziju ove ulazno-izlazne kartice koja nosi oznaku IO3.

   Povezivanje sa PC računarom vrši se preko paralelnog (printer, LPT) porta. Ulazno-izlazna katrica ima na sebi centronics (IEEE1284) konektor tako da se za vezu sa PC računarom koristi standardni printer kabl. Ulazno-izlazna kartica IO3-R2 je posebno razvijena da se koristi sa softverima za koji generišu STEP/DIR komandne signale preko paralelnog porta kao što su: Mach2, Mach3, LinuxCNC (besplatan), TurboCNC (besplatan), KCam i slični.

    Za napajanje kartice koristi se izvor 15-24 VDC / 500 mA (preporučen napon napajanja 15-20 VDC). Kartica na sebi ima stabilizatore napona neophodne za ispravan rad.


 

 

Raspored ulazno izlaznih pinova

Opis - funkcijaBroj pina sa strane PC-a (DB25)Tip linije sa strane PC-aNapomena
X osa STEP 2 Izlaz -
X osa DIR 3 Izlaz -
Y osa STEP 4 Izlaz -
Y osa DIR 5 Izlaz -
Z osa STEP 6 Izlaz -
Z osa DIR 7 Izlaz -
A osa STEP 8 Izlaz -
A osa DIR 9 Izlaz -
ENA (enable) 17 Izlaz -
Sigurnosni signal (charge pump) 14 Izlaz Opciono može biti ukljućen ili iskljućen
Spindle - Rele 1 1 Izlaz Opciono analogni izlaz od 0-5V ili od 0-10V
Coolant - Rele 2 16 Izlaz -
Krajnji prekidač 1 (SW1) 10 Ulaz -
Krajnji prekidač 2 (SW2) 11 Ulaz -
Krajnji prekidač 3 (SW3) 12 Ulaz -
Krajnji prekidač 4 (SW4) 13 Ulaz -
E-Stop - krajnji prekidač 5 (SW5) 15 Ulaz -

Tehničke karakteristike

KarakteristikeOpis
Broj osa 4 (X, Y, Z i A-osa)
Upravljanje po osama pomoću STEP/DIR komandnih linija za svaku osu posebno, zajednička ENA (enable) linija za sve ose
Izlazna struja STEP/DIR komandnih linija 15mA max
Broj krajnjih mikroprekidača 5
Broj relejnih izlaza 2
Analogni izlaz Izbor 0-5VDC ili 0-10VDC preko kratkospojnika (jumper-a)
Kapacitet jednog relejnog izlaza 250VAC/8A max
Napon napajanja kartice 15-24VDC/500mA (preporučeno 15-20VDC)
Dimenzije (Š x D x V) 173mm x 63mm x 20mm
Masa ~120g

NAPOMENA: Navedene specifikacije se mogu menjati bez prethodne najave