flag_en  flag_sr

thc sensorthc sensor 2thc sensor 3


CENA: 13.680,00 din
THC Senzor

THC senzor je uređaj čija je funkcija da USB-MC kontroleru kretanja omogući praćenje napona na luku plazma baklje u cilju realizacije THC funkcije (eng. Torch height control). THC senzor ima ulogu da napon na luku dobijen sa plazma agregata prilagodi i na pouzdan i bezbedan način dopremi do USB-MC kontrolera kretanja.

THC senzor omogućava galvansku izolaciju signala sa plazma baklje i to u dve varijante ulaza: sa prenosnim odnosom napona 1:50 i prenosnim odnosnom 1:1.

Pomoću internog THC regulatora koji je ugrađen u USB-MC kontroler kretanja moguće je ostvariti kontrolu visine baklje na mašinama za sečenje plazmom.

Ulazno kolo THC senzora je dizajnirano tako da potiskuje smetnje koje su prisutne tokom sečenja plazmom. Ulazno kolo, izlazno kolo, kao i kolo za napajanje THC senzora su međusobno galvanski odvojena.

Minimalna konfiguracija potrebna za realizaciju THC funkcije je:

USB-MC kontroler kretanja,
Ulazno-izlazna kartica USB-UIO1 za USB-MC kontroler kretanja i
THC Senzor.BEZBEDNOSNA UPOZORENJA
PRI RADU PLAZMA AGREGATA PRISUTNI SU NAPONSKI NIVOI KOJI SU OPASNI PO ŽIVOT LJUDI KOJI BI SA NJIM DOŠLI U KONTAKT.

Povezivanje THC Senzora mogu da rade samo osobe koje su za to obučene. Pre postupka instalacije i rada sa opremom potrebno je detaljno pročitati uputstvo za upotrebu i instalaciju. Pri tome je potrebno da ste potpuno sigurani da ste razumeli moguće opasnosti i da ste u mogućnosti da bezbedno izvršite instalaciju opreme. Potrebno je stalno imati na umu da su unutar THC Senzora prisutni naponski nivoi koji su opasni po život ljudi.

Detaljnije o bezbednosnim upozorenjima pročitajte u uputstvu za upotrebu THC senzora.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


Karakteristike Opis
Napon napajanja 8–24 VDC / 50mA
Prenosni odnos 1:50 1:50 ± 2 % (maks. ulazni napon 300 VDC)
Prenosni odnos 1:1 1:1 ± 2 % (maks. ulazni napon 10 VDC)
Analogni izlaz 0–5 V
Offset na izlazu < 10 mV
Montaža na DIN35 šinu
Dimenzije 52 mm x 90 mm x 60 mm
Masa ≈ 100 g

NAPOMENA: Navedene specifikacije se mogu menjati bez prethodne najave