flag_en  flag_sr

USB-MC KONTROLER KRETANJA 01USB-MC KONTROLER KRETANJA 02USB MC 03USB MC 04


CENA: 10 080,00 din

USB-MC KONTROLER KRETANJA

USB-MC je kontroler kretanja razvijen za upotrebu iz popularnog Mach3 upravljačkog CNC programa na Windows XP, 7, 8, 8.1 i 10 operativnim sistemima sa 32-bitnom (x86) i 64-bitnom (x64) arhitekturom. Kao eksterni kontroler, donosi brojna unapređenja u poređenju sa upotrebom Mach3 softvera preko paralelnog porta. USB-MC ne zahteva instalaciju Mach3 LPT drajvera.
Kontroler kretanja USB-MC preuzima na sebe sve real-time operacije, za koje je potreban precizan tajming. Time je procesor PC računara manje opterećen, pa Mach3 sada može da radi na slabijim desktop, laptop, pa i tablet računarima. S obzirom da za upravljanje nije potreban računar visokih performansi, cena celokupnog upravljačkog sistema sada može biti značajno manja.
Istovremeno se postižu znatno više učestalosti izlaznog step signala (do 250 kHz) i pravilniji izlaz nego što je to moguće preko paralelnog porta bez obzira na performanse upotrebljenog računara.
Paralelni port je sve manje u upotrebi i gotovo da je potpuno potisnut. Noviji računari često nemaju ovaj port. USB-MC za vezu sa računarom koristi USB port koji je prisutan na svim modernim sistemima.
Veliki broj funkcija je dodat, a postojeće su unapređene. PWM izlaz može da ima značajno višu učestalost i bolju rezoluciju, dodata je kompenzacija PWM izlaza u zavisnosti od feedrate-a, ugrađen je hardverski MPG mod, detaljnije je podešavanje debouncing-a ulaznih signala, a dodate su i mnoge druge funkcije.
USB-MC kontroler kretanja ima 16 digitalnih izlaza i 14 digitalnih ulaza u poređenju sa 12 digitalnih izlaza i 5 digitalnih ulaza koliko je dostupno preko paralelnog porta. Pored toga USB-MC ima i analogni ulaz koji nije moguće realizovati preko paralelnog porta.
U cilju kompatibilnosti sa postojećim sistemima na kojima su ugrađene ulazno/izlazne kartice (brakeout board), USB-MC na sebi ima i standardni 25-pinski LPT konektor. To znači da USB-MC može da se primeni na postojećim sistemima koji koriste paralelni port.
Dodatni izlazi i ulazi su dostupni preko posebnih konektora, odnosno preko dodatnih ulazno/izlaznih ploča koje se lako povezuju sa USB-MC kontrolerom kretanja.
Plugin za Mach3 sadrži i poslednju kompatibilnu verziju firmware-a tako da je u slučaju potrebe izmene firmware-a, upload firmware-a automatizovan i jednostavan za korisnika.
Za vezu USB-MC kontrolera kretanja i PC računara koristiti kvalitetne i što kraće USB kablove, po mogućnosti ne duže
od 1,5 m.
NAPOMENA: USB-MC kontroler se napaja sa USB porta tako da u osnovnoj funkciji eksterno napajanje nije neophodno. Eksterno napajanje je neophodno ako se koristi ulazno-izlazna kartica UIO-1 koja zahteva viši napon napajanja od 5V koliko je dostupno sa USB porta.

Podržane Mach3 funkcije:

- svi jogging režimi rada

- spindle PWM izlaz, podesiva učestalost 10 Hz – 200 kHz

- spindle index ulaz, podesiv delitelj

- spindle step/dir osa

- spindle relei (M3, M4 i M5)

- relei za hlađenje (M7, M8 i M9)

- ESTOP ulaz

- MPG (enkoder) ulazi, svi Mach3 MPG režimi + hardverski režim

- slobodno dodeljivanje funkcija za sve ulaze i izlaze

- za sve ulaze i izlaze podesivo aktivno stanje signala na low/high

- homing/referencing (jednoosno/višeosno)

- hardverski krajnji prekidači

- softlimits

- limits override, auto/manual/external

- charge pump izlazni signal, podesiva učestalost (12.5 kHz i 5 kHz)

- slave ose

- probing funkcija (G31)

- laser M10p1/M11p1, e5p1/e5p0 brzi izlazi (#1-6)

- laser PWM, kompenzacija snage (promena PWM sa brzinom kretanja), podesiva proizvoljna kriva zavisnosti

- laser PWM, gate by M10/M11

- shuttle funkcija, podesivo vreme ubrzavanja

- detaljno podešavanje za debouncing svih ulaza

- offline režim rada

- rezanje navoja na strugu preko Mach3turn, G32, G76

Nije podržano:

- Backlash kompenzacija

- THC funkcija


Drajver za USB

U najvećem broju slučajeva, ako se koristi Windows 7 ili noviji operativni sistem, Windows će automatski pronaći i instalirati potrebne drajvere tako da ručna instalacija nije potrebna. U suprotnom, ako Windows ne pronađe drajvere, zatražiće lokaciju na lokalnom računaru odakle može da ih pročita. U tom slučaju preuzeti i raspakovati jedan od ponuđenih drajvera.

icon zip 32 WinXp_Vista_7.zip

icon zip 32WinXp old ver.zip

Uputstvo za instalaciju USB drajvera na računarima sa Win XP operativnim sistemom:


Mach3 Plugin

Maj 2016. icon zip 32usbmc_drv_v1.02.zip

NAPOMENA: Mach3 plugin sadrži i poslednju kompatibilnu verziju firmware-a za USB-MC kontroler kretanja


Tehničke karakteristike
Karakteristike Opis
Broj osa 6
Broj digitalnih izlaza 16
Broj digitalnih ulaza 14
Maksimalna učestalost STEP impulsa 250 kHz
Širina STEP impulsa 2 μs
PWM izlaz 10 Hz – 200 kHz
PWM rezolucija 16-9 bits, zavisi od učestalosti; 16 bit za f ≤ 2kHz
Učestalost signala na Index ulazu ≤ 10 kHz
Širina impulsa signala Index ulaza ≥ 100 ns
MPG/enkoder ulazna (x4) učestalost ≤ 10k steps/sec
Tip digitalnih ulaza/izlaza TTL, 5 V, Pull-up otpornici 4,7 kΩ na svim ulazima
Maksimalna struja digitalnih izlaza 32 mA
Broj analognih ulaza 1
Analogni ulazni opseg 0 – 3,3 V (0 – 5 V preko IO kartice)
Charge pump izlazi 2
Charge pump učestalost 12,5 kHz ili 5 kHz
Komunikacija sa računarom USB - data bufer oko 1 s za stabilnu komunikaciju
Napajanje preko USB porta
Eksterno napajanje (opciono) 8 – 24 VDC (UIO-1 kartica zahteva 15 – 20 VDC)
Dimenzije (Š x D x V) 92 mm x 84 mm x 27 mm
Masa ~ 60 g
NAPOMENA: Navedene specifikacije se mogu menjati bez prethodne najave