flag_en  flag_sr

USB UIO1USB UIO1 p2USB UIO1 p3USM MC USB UIO1


CENA: 5.040,00 DIN

 

USB-UIO1 ULAZNO IZLAZNA KARTICA ZA KONTROLER KRETANJA USB-MC
Ulazno-izlazna kartica USB-UIO1 je projektovana da se koristi sa USB-MC kontrolerom kretanja u cilju povezivanja upravljačkog CNC sistema koji ima do 4 mikrostep drajvera MST-107 i/ili DC servo drajvera DCS-3010 i/ili DC servo drajvera sa analognim izlazom DCS-100-A. Kartica se može koristiti i za drajvere drugih proizvođača koji imaju opto-izolovane STEP/DIR/ENA ulaze i kojima je potrebna struja do 15 mA za upravljanje.
USB-UIO1 ima dva relejna izlaza koji mogu da se koriste za uključivanje dva potrošača (elektromotora za glavno vreteno i/ili elektromotora za usisavanje strugotine i sl.). Indikacija rada relea vrši se pomoću dve LED diode koje se nalaze na kartici.
Na karticu se može povezati 12 digitalnih ulaza i to 8 opto-izolovanih ulaza za naponske nivoe od 15 do 24 VDC i 4 TTL digitalnih ulaza.
Kartica ima analogni izlaz sa opsegom od 0-5 V ili od 0-10 V čime se omogućava softverska kontrola broja obrtaja obradnog motora, kao i analogni ulaz sa opsegom 0-5 V.
Za rad relea, kao i za rad opto-izolovanih ulaza neophodno je obezbediti dodatni izvor napajanja preko odgovarajućeg konektora na USB-MC kontroleru kretanja.


kupi