flag_en  flag_sr

PABPM aparat


CENA: 30.000,00 DIN.
holter krvnog pritiska PABPM sl1  holter krvnog pritiska PABPM sl2   
     
     

 

PABPM

HOLTER KRVNOG PRITISKA

PRIZMA PABPM holter krvnog pritiska je nosivi aparat za ambulantno merenje krvnog pritiska i pulsa tokom 24 sata, u određenim/zadatim vremenskim intervalima.

Podešavanja ali i pregled izmerenih vrednosti krvnog pritiska i pulsa može se vršiti direktno preko holter aparata ili na Android uređajima (telefon/tablet) zahvaljujući aplikaciji Prizma PABPM koja putem Bluethooth-a povezuje hoter aparat PRIZMA PABPM sa Android uređajima.


KARAKTERISTIKE APARATA PRIZMA PABPM

• Oscilometrijska metoda merenja krvnog pritiska
• Integrisana punjiva litijum-jonska baterija

• Podešavanje parametara merenja pomoću aplikacije
Prizma PABPM

 

KARAKTERISTIKE APLIKACIJE PRIZMA PABPM 

• Dnevni i noćni režim merenja krvnog pritiska
• 
Izbor vremenskih intervala merenja: 15, 30, 45, 60, 90 ili 120 minuta
• Registrovanje i memorisanje položaja tela tokom merenja: stajanje/sedenje, ležanje, lagano kretanje, ubrzano kretanje
• Statistika rezultata merenja: sistolni, dijastolni krvni pritisak, puls, SAP (srednji arterijski pritisak), PP (pulsni pritisak)
• Interaktivni grafički prikaz trenda krvnog pritiska
• Neograničen broj registrovanih korisnika
• Neograničena memorija
• Slanje podataka izmerenih vrednosti putem maila

• Opcija štampanja kliničkog izveštaja (pomocu softwer-a)

 

SADRŽAJ KOMPLETA: PRIZMA PABPM holter krvnog pritiska, M manžetna (obim nadlaktice 26-36 cm), USB kabl, uputstvo za upotrebu i garantni list.

DODATNA OPREMA:
S manžetna (obim nadlaktice 18-26 cm) i L manžetna (obim nadlaktice 30-43 cm).

RASPOLOŽIVA OPREMA:
M manžetna (obim nadlaktice 26-36 cm)


GARANCIJA 2 GODINE


CENE DODATNE I RASPOLOŽIVE OPREME:

• S manžetna (obim nadlaktice 18-26 cm) - 2.000,00 din.
• M manžetna (obim nadlaktice 26-36 cm) - 2.000,00 din.
• L manžetna (obim nadlaktice 30-43 cm) - 2.000,00 din.
kupi