flag_en  flag_sr

PABPM aparat


CENA: 30.000,00 DIN
holter krvnog pritiska PABPM sl1  holter krvnog pritiska PABPM sl2   
     
     

 

PABPM

HOLTER KRVNOG PRITISKA

Holter krvnog pritiska PABPM je nosivi aparat za merenje i analizu krvnog pritiska i pulsa tokom 24/48 sati. Kompaktnog dizajna sa ekranom, malih dimenzija, lagan, nosi se na samoj ruci bez priključnih creva za vazduh, što ga čini jedostavnijim i udobnijim za upotrebu u odnosu na tradicionalne holter aparate krvnog pritiska.
Pregled i analize mogu se vršiti direktno na ekranu holter aparata ili Android uređajima(telefon/tablet) zahvaljujući Prizma PABPM aplikaciji.
Intuitivna Prizma PABPM aplikacija putem Bluethooth-a povezuje holter aparat sa mobilnim uređajima.
Aplikacija Prizma PABPM pretvara Android telefon/tablet u instrument za jednostavan monitoring krvnog pritiska i pulsa.
Prizma PABPM aplikacije omogućava:
1. Neograničen broj korisnika
2. Dnevni i noćni tip merenja krvnog pritiska
3. Vremenski interval merenja je, po izboru od: 15min., 30 min., 45min., 60 min., 90min., 120min.
4. Izbor načina merenja: automatsko ili manuelno
5. Aktiviranje Prizma Alarma kada je izmerena vrednost krvnog pritiska, sistonog i/ili diajstolnog, iznad podešenih graničnih vrednosti
Karakteristike Prizma PABPM aplikacije:
1. Jednostavan i intuitivan korisnički interface
2. Datum i vreme merenja svake pojedinačne izmerene vrednosti krvnog pritiska
3. Registracija položaja tela tokom merenja: stajanje/sedenje, ležanje, lagano kretanje, ubrzano kretanje
4. Statistika rezultata merenja: sistolni, dijastolni krvni pritisak, puls, SAP(srednji arterijski pritisak), PP(pulsni pritisak), prosečni krvni pritisak itd.
5. Interaktivni grafički prikaz trenda krvnog pritiska
6. Čuvanje izmerenih vrednosti za svakog registrovanog korisnika je neograničeno
7. Izmerene vrednosti krvnog pritiska svrstavaju se po klasifikaciji hipertenzije, definisane od strane ESH(Evropsko udruženje za hipertenziju) i ESC(Evropsko kardiološko udruženje)
8. Slanje podataka izmerenih vrednosti putem maila ili drugih aplikacija za komunikaciju
9. Eksportovanje podataka u CSV formatu

GARANCIJA 2 GODINE
kupi