THC Senzor

THC Senzor

KONTROLERI KRETANJA I ULAZNO IZLAZNE KARTICE

13.700 din.

Upit

OR

Sadržaj Kompleta:


THC senzor je uređaj čija je funkcija da omogući praćenje napona na luku plazma baklje u cilju realizacije THC funkcije (Torch height control) ETH-MC(-BOX) kontrolerU kretanja ili USB-MC kontroleru.
THC senzor ima ulogu da napon na luku dobijen sa plazma agregata prilagodi i na pouzdan i bezbedan način dopremi do USB-MC kontrolera kretanja.

Tehničke karakteristike

Ulazno kolo THC senzora

Dizajnirano je tako da potiskuje smetnje tokom sečenja plazmom

Galvanska izolacija signala sa plazma baklje

Sa prenosnim odnosom napona 1:50 ili 1:1

Kontrolisanje visine baklje

Pomoću internog THC regulatora koji je ugrađen u USB-MC kontroler kretanja moguće je ostvariti kontrolu visine baklje na mašinama za sečenje plazmom

THC senzor

THC senzor omogućava galvansku izolaciju signala sa plazma baklje i to u dve varijante ulaza: sa prenosnim odnosom napona 1:50 i prenosnim odnosnom 1:1. Pomoću internog THC regulatora koji je ugrađen u ETH-MC(-BOX) ili USB-MC kontroler kretanja moguće je ostvariti kontrolu visine baklje na mašinama za sečenje plazmom

Karakteristike

Ulazno kolo THC senzora je dizajnirano tako da potiskuje smetnje koje su prisutne tokom sečenja plazmom. Ulazno kolo, izlazno kolo, kao i kolo za napajanje THC senzora su međusobno galvanski odvojena.
Minimalna konfiguracija potrebna za realizaciju THC funkcije je:

  • ETH-BOX kontroler kretanja (opciono ETH-MC kontroler kretanja) I THC Senzor
  • USB-MC kontroler kretanja, Ulazno-izlazna kartica USB-UIO1 za USB-MC kontroler kretanja i THC Senzor
Datum rođenja /
Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti