DCS-100-A DC Servo drajver sa analognim izlazom

DCS-100-A DC Servo drajver sa analognim izlazom

UPRAVLJANJE DC MOTORIMA13.700 din.

Besplatna dostava u roku od 24/48h*

Upit

OR

Sadržaj Kompleta:

DCS-100-A DC Servo drajver sa analognim izlazom

Tehničke karakteristike

Mikrokontrolerski drajver sa optoizolovanim analognim izlazom ±10V za pogon analognih servo drajvera (pojačavača) drugih proizvođača

Pogodan je za retrofit CNC mašina starije generacije kod kojih je moguće iskoristiti postojeće robusne drajvere za DC motore sa analognim ulazom

Baziran na 16-to bitnom mikrokontroleru u koji je ugrađen PID upravljački algoritam

Kao povratna sprega po poziciji koristi se inkrementalni enkoder sa izborom x1, x2 i x4 multiplikacije rezolucije

Četiri moda ulaznog interfejsa: STEP/DIR/ENABLE, CW/CCW/ENABLE, Encoder follower (1x, 2x i 4x dekodovanje) i preko analognog ulaza u opsegu 0-5V (sa i bez povratne sprege)

Podešavanje parametara vrši se pomoću besplatnog softvera ServoTune3

Softver Servotune3 ima ugrađen algoritam za automatsko podešavanje PID paramatera

Opto-izolovani izlaz za praćenje greške pozicioniranja (Tracking Error)

Ugrađen soft start

Datum rođenja /
Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti