DCS-3010-HV DC Servo drajver

DCS-3010-HV DC Servo drajver

UPRAVLJANJE DC MOTORIMA


23.000 din.

Besplatna dostava u roku od 24/48h*

Upit

OR

Sadržaj Kompleta:

Uputstvo za upotrebu

Tehničke karakteristike

Drajver za DC motore sa permanentnim magnetom za napone napajanja do 180 VDC i maksimalne struje do 30A

Baziran na 16-to bitnom mikrokontroleru u koji je ugrađen PID upravljački algoritam

Kao povratna sprega po poziciji koristi se inkrementalni enkoder sa izborom x1, x2 i x4 multiplikacije rezolucije

Četiri moda ulaznog interfejsa

STEP/DIR/ENABLE, CW/CCW/ENABLE, Encoder follower (1x, 2x i 4x dekodovanje) i preko analognog ulaza u opsegu 0-5V (sa i bez povratne sprege)

Podešavanje parametara vrši se pomoću besplatnog softvera ServoTune3

Softver Servotune3 ima ugrađen algoritma za automatsko podešavanje PID paramatera

Opto-izolovani izlaz za praćenje greške pozicioniranja (Tracking Error)

Ugrađena preko naponsku i preko temperatursku zaštitu

Datum rođenja /
Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti