DCS-3010 DC Servo drajver

DCS-3010 DC Servo drajver

UPRAVLJANJE DC MOTORIMA


14.400 din.

Besplatna dostava

Uputstvo za upotrebu

Upit

OR

Tehničke karakteristike

Drajver za DC motore sa permanentnim magnetom za napone napajanja do 115 VDC i maksimalne struje do 30A

Baziran na 16-to bitnom mikrokontroleru u koji je ugrađen PID upravljački algoritam

Kao povratna sprega po poziciji koristi se inkrementalni enkoder sa izborom x1, x2 i x4 multiplikacije rezolucije

Četiri moda ulaznog interfejsa: STEP/DIR/ENABLE, CW/CCW/ENABLE, Encoder follower (1x, 2x i 4x dekodovanje) i preko analognog ulaza u opsegu 0-5V (sa i bez povratne sprege)

Podešavanje parametara vrši se pomoću besplatnog softvera ServoTune3

Softver Servotune3 ima ugrađen algoritma za automatsko podešavanje PID paramatera

Opto-izolovani izlaz za praćenje greške pozicioniranja (Tracking Error)

Ugrađena preko naponsku i preko temperatursku zaštitu