SED1 Nesimetrično-diferencijalni enkoder interfejs

SED1 Nesimetrično-diferencijalni enkoder interfejs

UPRAVLJANJE DC MOTORIMA

1.000 din.

Besplatna dostava

Uputstvo za upotrebu

Upit

OR

Tehničke karakteristike

Koristi se za povezivanje nesimetričnih (opciono diferencijalnih) inkrementalnih enkodera na DC servo drajver DCS-3010 ili DCS-100-A

Sadrži RS-422 linijski drajver koji nesimetrični ulazni signal sa inkrementalnog enkodera pretvara u diferencijalne izlaze

Signal sa inkrementalnog enkodera postaje značajno imuniji na okolne elektromagnetne smetnje