MST-107 Mikrostep drajver za koračne motore

MST-107 Mikrostep drajver za koračne motore

UPRAVLJANJE KORAČNIM MOTORIMA

7.200 din.

Besplatna dostava

Uputstvo za upotrebu

Upit

OR

Tehničke karakteristike

Mikrostep drajver za koračne motore sa maksimalnim naponom napajanja od 40V i za struje do 7,5A po fazi

Upravljanje koračnim motorom se vrši preko opto-izolovanih STEP/DIR/ENA linija

PWM način rada sa učestanošću od 19 kHz obezbeđuje tih rad koračnih motora

Izbor mikrokoraka (1/1, 1/2, 1/4 i 1/16) vrši se pomoću DIP mikroprekidača koji se nalaze na pločici drajvera

Ugrađen soft-start i automatska redukcija struje na 50 % od podešene vrednosti ako duže od 2 s nema upravljačkog signala

Za pogon koračnih motora koriste se snažni MOSFET tranzistori u TO220 kućištu