Dodatna oprema/potrošni materijal aparata za određivanje koncentracije glukoze u krvi

Potrošni materijal aparata za određivanje koncentracije glukoze u krvi GlucoSure AutoCode