Potrošni materijal

aparata za određivanje koncentracije glukoze u krvi GlucoSure AutoCode