Potrošni materijal za elektrostimulatore

Gelovi i kabl sa jastučićima (elektrodama)

Potrošni materijal za elektrostimulatore