PRIZMA PRIZnano

PRIZMA PRIZnano

Ultrazvučni atomizer

Upit

OR

Sadržaj Kompleta:

PRIZnano Ultrazvučni atomizer i uputstvo za upotrebu.

Ultrazvučni atomizer PRIZnano ima veliki kapacitet atomizacije do 1200 ml tečnosti u roku od jednog sata, kao takav svoju veliku primenu pronalazi u inhalacionim tretmanima većeg broja konja u pokretu, kao i u velikim zatvorenim prostorima.


USKORO U PRODAJI

PA1 Characteristics

Namena

Inhalacione terapije većeg broja konja u pokretu, u velikim zatvorenim prostorima

Veliki kapacitet atomizacije

0-1,2 l/h zahvaljujući upotrebi 3 piezo-električna kristala

Veličina čestice

Optimalna veličina čestica: 0,5 - 5,0 um

Frekfencija ultrazvuka

1.7 MHz

Održavanje konstantnog nivoa tečnosti

Kvalitet materijala

Komora otporna na hemikalije

Napon napajanja

100-240 V AC, 50/60 Hz

Potrošnja struje

150 W

Dimenzije

250 x 250 x 350 mm Težina: 6.5 kg

INHALACIJE VEĆEG BROJA KONJA
za velike zatvorene prostore

PRIZnano ima veliki kapacitet atomizacije do 1200 ml tečnosti u roku od jednog sata

Benefiti inhalacionih terapija

Inhalaciona terapija zauzima centralnu ulogu u lečenju respiratornih bolesti konja, istovremeno predstavlja najefikasniji i najsigurniji tretman lečenja istih. Upotrebom uređaja koji proizvodi aerosol leka moguće je direktno delovati na ciljni organ. Inhalaciona terapija omogućava direktan kontakt leka sa velikom površinom bronhijalnog stabla i lek može brzo da postigne svoj efekat. Inhalacija se može vršiti sa ili bez inhalacione maske prema savetu veterinara.

PRIZnano raspršuje rastvor leka u aerosol veličine čestica od 0,5-5,0 µm, što osigurava dobru distribuciju aerosola i njegovo dugo zadržavanje u plućima.

Upotreba inhalatora PRIZnano

Inhalacione terapije koriste se za lečenje različitih bolesti koje mogu nastati u dugim disajnim putevima konja, kao što su: ponavljajuća opstrukcija disajnih puteva, zapaljenska bolest disajnih puteva, sezonski kašalj, oporavk pluća nakon trke.

Datum rođenja /
Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti