Neonatološki stetoskopi

Neonatološki stetoskopi

idealni za svakodnevnu upotrebu neonatologa, pedijatara, kao i specijalizanata