PEDIATRIC stetoskopi

pedijatrijski stetoskopi za opštu, kardiološku, pulmološku i internističku praksu