Pedijatrijski stetoskopi

Pedijatrijski stetoskopi

stetoskopi za opštu, kardiološku, pulmološku i internističku praksu