DE LUXE stetoskopi

specijalistički stetoskopi izuzetnih akustičkih osobina za kardiološku, pulmološku i internističku praksu