PEDIATRIC PREMIUM stetoskopi

specijalistički stetoskopi izuzetnih akustičnih osobina za kardiološku, pulmološku i internističku praksu u pedijatriji