Vage sa definisanjem telesnog sastava

Vage sa definisanjem telesnog sastava

Precizno definisanje nivoa visceralne masti, procenta masnog i mišićnog tkiva, BMI, bazalnog metabolizma i merenje telesne težine