Vage sa definisanjem telesnog sastava

Vage sa definisanjem telesnog sastava

nivo visceralne masti, procenat masnog i mišićnog tkiva, BMI, bazalni metabolizam i telesna težina