USB-UIO1 Ulazno-izlazna kartica za USB-MC

USB-UIO1 Ulazno-izlazna kartica za USB-MC

KONTROLERI KRETANJA I ULAZNO IZLAZNE KARTICE

5.000 din.

Upit

OR

Sadržaj Kompleta:

Ulazno-izlazna kartica USB-UIO1 je projektovana da se koristi sa USB-MC kontrolerom kretanja u cilju povezivanja upravljačkog CNC sistema koji ima do 4 mikrostep drajvera MST-107 i/ili DC servo drajvera DCS-3010(-HV) i/ili DC servo drajvera sa analognim izlazom DCS-100-A.
Kartica se može koristiti i za drajvere drugih proizvođača koji imaju opto-izolovane STEP/DIR/ENA ulaze i kojima je potrebna struja do 15 mA za upravljanje.

Tehničke karakteristike

Jednostavna upotreba

Lako povezivanje do 12 digitalnih ulaza i to 8 opto-izolovanih ulaza za naponske nivoe od 15 do 24 VDC i 4 TTL digitalna ulaza

Analogni izlaz

Analogni izlaz (0–5 V ili od 0–10 V) za upravljanje broja obrtaja obradnog motora

Namena

Projektovana da se koristi sa USB-MC kontrolerom kretanja

Ulazno-izlazna kartica USB-UIO1

USB-UIO1 ima dva relejna izlaza koji mogu da se koriste za uključivanje dva potrošača (elektromotora za glavno vreteno i/ili elektromotora za usisavanje strugotine i sl.). Indikacija rada relea vrši se pomoću dve LED diode koje se nalaze na kartici.
Na karticu se može povezati 14 digitalnih ulaza i to 8 opto-izolovanih ulaza za naponske nivoe od 15 do 24 VDC i 6 TTL digitalnih ulaza.

Povezivanje

Na karticu se može povezati 14 digitalnih ulaza i to 8 opto-izolovanih ulaza za naponske nivoe od 15 do 24 VDC i 6 TTL digitalnih ulaza. Kartica ima analogni izlaz sa opsegom od 0–5 V ili od 0–10 V čime se omogućava softverska kontrola broja obrtaja obradnog motora, kao i analogni ulaz sa opsegom 0–5 V. Za rad releja, kao i za rad opto-izolovanih ulaza neophodno je obezbediti dodatni izvor napajanja preko odgovarajućeg konektora na USB-MC kontroleru kretanja

Dodatno

Za rad relea, kao i za rad opto-izolovanih ulaza neophodno je obezbediti dodatni izvor napajanja preko odgovarajućeg konektora na USB-MC kontroleru kretanja.

Datum rođenja /
Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti