Aparati za merenje krvnog pritiska

Aparati za merenje krvnog pritiska

maksimalne tačnosti i preciznosti u merenju