PODRŠKA PRODAJE

GARANTNI ROKOVI

Zakonom o zaštiti potrošača Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe koja se pojavi u roku od 24 meseca od kupovine robe. Za robu čiji je period saobraznosti duži od 24 meseca, trgovac je dužan da izda garantni list dobavljača. Trgovac je dužan da u slučaju nesaobraznosti robe o svom trošku obezbedi servisiranje iste.

Garancija na saobraznost artikala koji se smatraju potrošnom robom i priborom aparata može biti manja od 24 meseca. U takve artikle spadaju manžetne, pumpice, gumeni baloni, kablovi, elektrode za masažere, creva za vazduh, posude za lek idr. Garancija na takve artikle iznosi 12 meseci, ukoliko proizvođač nije drugačije propisao.

Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane Trgovca, kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

Za sve proizvode Prizma prodajnog asortimana kupljene u PRIZMA prodavnicama, ON-LINE ili u apotekama obezbeđene su BESPLATNE servisne usluge (u šta ne spada zamena pribora aparata i potrošnog materijala), kao i rezervni delovi, oprema i potrošni materijal.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na prizma@prizma.rs

SERVIS PRIZMA

Ukoliko sumnjate na neispravnost rada uređaja molimo Vas da pre svega pažljivo pročitate uputstvo o pravilnoj upotrebi.

Nepravilno korišćenje uređaja načešći je uzrok nepravilnosti u radu istog.

Kompanija PRIZMA Kragujevac svojim kupcima obezbeđuje besplatne servisne usluge, u garantnom i van garantnog roka, u šta ne spada zamena pribora aparata (manžetna, inhalacioni kit, samolepljive elektrode i sl).

SERVISNI CENTRI PRIZME

Ukoliko u mestu u kom živite ne postoji servisni centar Prizme, aparate možete poslati u REGIONALNI SERVISNI CENTAR u Kragujevcu.

Podaci za slanje su:

Primalac: PRIZMA KRAGUJEVAC
Adresa: Kumanovska 8, 34000 Kragujevac

Molimo Vas da uz aparat za servisiranje, obavezno pošaljete propratno pismo u kome ćete navesti šta ste uočili kao problem, kao i kontakt telefon kako bi Vas serviser kontaktirao u slučaju potrebe za zamenom pribora aparata (inhalacioni kit, manžetna i sl.) što podrazumeva naplatu istih.

Ukoliko je aparat u garantnom roku, neohodno je poslati i garantni list sa fiskalnim računom.

REKLAMACIJE

Ukoliko robu kupljenu preko Prizma on-line prodavnice, kupac ne može da koristi, jer se pokaže da nema svojstva potrebna za njenu redovnu upotrebu ili po kvalitetu i funkcionisanju ne odgovara onome što je uobičajeno za tu vrstu robe, u zakonskom ili garantnom roku, kupac ima pravo na reklamaciju. U tom slučaju kupac može da bira između zahteva za popravku i zahteva za zamenu.

U slučaju reklamacije, procedura je sledeća:
Kupac dostavlja (lično ili poštom) aparat sa garantnim listom i fiskalnim računom u ovlašćeni servis naveden na garanciji ili u najbliži Prizma maloprodajni objekat, sa opisom neispravnosti, predlogom za njegovo otklanjanje, ličnim podacima i brojem telefona.
Odgovorno lice Prizme će odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od prijema reklamacije, kontaktirati potrošača, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom za njegovo rešavanje. Rok za rešavanje reklamacije je maksimum 30 dana.

ODUSTANAK OD KUPOVINE

Zakon u slučaju prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca koji se smatra potrošačem, da odustane od ugovora u roku od 14 dana, od dana kada mu je proizvod isporučen.
Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju: isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke (Zakon o zaštiti potrošača, Član 37). Kompletan zakon možete pročitati ovde.
Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Odustanak od ugovora se ostvaruje podnošenjem odgovarajućeg obrasca: Obrazac za odustanak od ugovora o kupovini na daljinu . U tom slučaju, neoštećena roba u originalnoj ambalaži se zajedno sa popunjenim obrascem i fiskalnim računom dostavlja na niže navedenu adresu:

PRIZMA Kragujevac
Kumanovska 8,
34000 Kragujevac

Datum rođenja /
Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti