PODRŠKA PRODAJE

GARANTNI ROKOVI

Zakonom o zaštiti potrošača Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe koja se pojavi u roku od 24 meseca od kupovine robe. Trgovac je dužan da u slučaju nesaobraznosti robe o svom trošku obezbedi servisiranje iste.

Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane Trgovca, kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

Za sve proizvode Prizma prodajnog asortimana kupljene u PRIZMA prodavnicama, ON-LINE ili u apotekama obezbeđene su BESPLATNE servisne usluge u šta ne spada zamena pribora aparata, rezervnih delova i potrošnog materijala (baterije, manžetne, inhalacioni kitovi, samolepljive elektrode i sl).

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na prizma@prizma.rs

SERVIS PRIZMA

Ukoliko sumnjate na neispravnost rada uređaja molimo Vas da pre svega pažljivo pročitate uputstvo o pravilnoj upotrebi. Nepravilno korišćenje uređaja načešći je uzrok nepravilnosti u radu istog.

Kompanija PRIZMA Kragujevac svojim kupcima obezbeđuje besplatne servisne usluge, u garantnom i van garantnog roka, u šta ne spada zamena pribora aparata, rezervnih delova i potrošnog materijala.

SERVISNI CENTRI PRIZME

Ukoliko u mestu u kom živite ne postoji servisni centar Prizme, aparat možete poslati u REGIONALNI SERVISNI CENTAR u Kragujevcu.

Podaci za slanje su:

Primalac: PRIZMA KRAGUJEVAC
Adresa: Kumanovska 8, 34000 Kragujevac

Molimo Vas da uz aparat za servisiranje, obavezno pošaljete propratno pismo u kome ćete navesti šta ste uočili kao problem, kao i kontakt telefon kako bi Vas serviser kontaktirao u slučaju potrebe za zamenom pribora aparata (inhalacioni kit, manžetna i sl.) što podrazumeva naplatu istih.

Ukoliko je aparat u garantnom roku, neohodno je poslati fiskalni ili drugi račun.

REKLAMACIJE

U slučaju sumnje na lošu funkcionalnost ili neispravnost proizvoda, pre svega je potrebno pažljivo pročitati uputstvo o pravilnoj upotrebi. Nepravilna upotreba proizvoda je načešći uzrok nepravilnosti rada istog.

U slučaju reklamacije, procedura je sledeća:
Kupac dostavlja proizvod koji je predmet reklamacije u objekat u kome je kupovina obavljena. Proizvodi kupljeni na www.prizma.rs ili poručeni pouzećem dostavljaju se na adresu: PRIZMA, Kumanovska 8, 34 000 Kragujevac. Uz proizvod potrebno je dostaviti fiskalni račun i propratno pismo sa opisom neispravnosti i navedenim kontakt podacima kupca (ime i prezime, adresa, broj telefona, email adresa).
Odgovorno lice Prizme će odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od prijema reklamacije, kontaktirati potrošača, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu, predlogom za njegovo rešavanje i rokom za rešavanje reklamacije (maksimum 30 dana).

ODUSTANAK OD KUPOVINE

Zakon u slučaju prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca koji se smatra potrošačem, da odustane od ugovora u roku od 14 dana, od dana kada mu je proizvod isporučen.
Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju: isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke (Zakon o zaštiti potrošača, Član 37). Kompletan zakon možete pročitati ovde.
Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Odustanak od ugovora se ostvaruje podnošenjem odgovarajućeg obrasca: Obrazac za odustanak od ugovora o kupovini na daljinu . U tom slučaju, neoštećena roba u originalnoj neoštećenoj ambalaži se zajedno sa popunjenim obrascem i fiskalnim računom dostavlja na niže navedenu adresu:

PRIZMA Kragujevac
Kumanovska 8,
34000 Kragujevac

Datum rođenja /
Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti