Zaštita životne sredine

Prizma je posvećena zaštiti životne sredine i svoje poslovanje obavlja u skladu sa zakonskim propisima, uvek se trudeći da, gde god je to moguće, učini još jedan korak dalje.

Implementacija sistema upravljanja zaštitom životne sredine, u skladu sa standardom ISO 14001, omogućila je organizaciji da dobro proceni sve aktivnosti koje imaju negativan uticaj na životnu sredinu i da preventivno deluje na njih. Detaljna analiza aktivnosti nije identifikovala značajne aspekte koji mogu uticati na životnu sredinu.

Naša posvećenost

Smanjenje štetnih uticaja na životnu sredinu ostvarujemo kroz:

  • poštovanje zakonskih propisa
  • racionalnu potrošnju prirodnih resursa
  • upravljanje otpadom
  • razvijanje svesti svih zaposlenih o važnosti ličnog doprinosa na zaštitu životne sredineTrudimo se da zaštitimo planetu Zemlju

Zato je naša proizvodnja bez štetnih izduvnih gasova


Biorazgradive kese

Upotreba papirnih i biorazgradivih kesa i papira iz obnovljivih šuma doprinosi smanjenom zagađenju prirode i očuvanju šumskih površina.

Bolja budućnost

Naša misija

Celokupni proces zaštite životne sredine je zaokružen podizanjem svesti o životnoj sredini i edukaciji zaposlenih o značaju i načinima zaštite životne sredine.

Smatramo da briga o životnoj sredini pruža bolju budućnost sadašnjosti i budućim generacijama.

Datum rođenja /
Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti