Medicinske vage za određivanje telesnog sastava

određivanje nivoa visceralne masti, procenta masnog i mišićnog tkiva, BMI, bazalnog metaboliza i merenje telesne težine