Dodatna oprema i potrošni materijal aparata za određivanje koncentracije glukoze u krvi

Test trake, lancetar i sterisle iglice (lancete)