Aparati sa potrošnim materijalom

brzo i precizno određivanje koncentracije glukoze u krvi