Potrošni materijal

Potrošni materijal aparata za određivanje koncentracije glukoze u krvi GlucoSure AutoCode