Stetoskopi sa jednostranom multi-frekvencionom glavom