Pulsni oksimetri

Merenje saturacije krvi kiseonikom - SpO2

Datum rođenja /
Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti