Pulsni oksimetri

Merenje saturacije krvi kiseonikom i respiratorne brzine

Datum rođenja /
Za više informacija, pogledajte politiku privatnosti